KONSULATCJE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA STAREGO RYNKU W ŁOMŻY

Wyeksponowanie najbardziej wartościowych fragmentów odkryć archeologicznych oraz więcej zieleni zakłada projekt zamienny zagospodarowania Starego Rynku w Łomży.

fot. S. Kołodziejczyk

W spotkaniu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku dotyczącym wyglądu Starego Rynku w Łomży wzięła udział prof. Małgorzata Dajnowicz – podlaska konserwator zabytków, Andrzej Garlicki – wiceprezydent Łomży, projektant Zenon Zabagło, mec. Małgorzata Kierzkowska – zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Irena Iwaniuk, kierownik łomżyńskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Podczas spotkania omówiono projekt zamienny zagospodarowania Starego Rynku w Łomży, który zakłada wyeksponowanie najbardziej wartościowych fragmentów odkryć archeologicznych. M.in. na wniosek Podlaskiego Konserwatora Zabytków, na Starym Rynku będzie także więcej zieleni.

Archeolodzy podczas prowadzonych na głównym placu miejskim w Łomży prac natrafili m.in. na pozostałości średniowiecznej zabudowy. Podczas konsultacji m.in. z konserwatorem zabytków ustalono, że część z odkryć archeologicznych powinna być wyeksponowana, by świadczyć o wielowiekowej historii Łomży.