Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków

W dniu 14 czerwca 2022 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku rozpoczął się Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

W wydarzeniu biorą udział m.in. dr Jarosław Sellin – Generalny Konserwator Zabytków, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, dr Katarzyna Pałubska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, dr Michał Laszczkowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków oraz Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków z całej Polski.

Podczas uroczystości wręczono odznaki „Za opiekę nad zabytkami” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyróżnienie otrzymali Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej, ks. kan. dr Jacek Nogowski – proboszcz parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach oraz ppłk Dariusz Szorc – Komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Podlaska Konserwator Zabytków podziękowała nagrodzonym za owocną współpracę oraz działania na rzecz ochrony zabytków województwa podlaskiego.

W czasie spotkania głos zabrał dr Jarosław Sellin – Generalny Konserwator Zabytków, który poruszył m.in. kwestie finalizacji prac nad zmianą Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ilości zadań powierzonych urzędom konserwatorskim, a także powołaniu Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

Do uczestników Konwentu słowa uznania skierował również Wojewoda Podlaski. Pan Bohdan Paszkowski wskazał, iż docenia rolę konserwatorów zabytków oraz ma nadzieję, iż podczas wizyty goście będą mieli okazję zapoznać się z dziedzictwem wielokulturowego regionu jakim jest Podlasie.

Podczas otwarcia Konwentu Podlaska Konserwator Zabytków prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz podkreśliła, że „spotkanie konserwatorów z Polski w Białymstoku jest ogromnym wyróżnieniem dla wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Będziemy mogli nie tylko zwizytować wybrane zabytki podlaskie, ale także podczas planowanej konferencji na roboczo przedyskutować kluczową problematykę dotyczącą aktualnych wytycznych konserwatorskich, zmian prawnych, innych kwestii wspólnych dotyczących zabytków Polski”.

W dalszej części Konwentu uczestnicy udali się na wizytę studyjną w obiektach zabytkowych Białegostoku. Wizytowano Pałac Branickich, Bazylikę Archikatedralną Wniebowzięcia NMP, Pałac Nowika oraz Bazylikę Mniejszą pw. Św. Rocha, gdzie uczestnicy dowiedzieli się o ostatnio prowadzonych pracach przy tych obiektach.