Kościół parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie w rejestrze zabytków

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków, w dniu 25.07.2022 roku podpisała decyzję dotyczącą wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego kościoła parafialnego p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie wraz z ogrodzeniem, bramami i kostnicą.

Kościół parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie został wzniesiony w latach 1888-1893 według projektu warszawskiego architekta Jana Hinza, z fundacji Joanny z Wulfersów. Budowę kościoła prowadzono staraniem ich córki Joanny Ostrowskiej. Pracami kierował inżynier powiatowy Stefan Kucharzewski, zaś nadzór sprawował inżynier gubernialny Adam Skowroński.

Przedmiotowy kościół to obiekt wybudowany w stylu neogotyckim, murowany z czerwonej cegły, nietynkowany, na kamiennym cokole, trójnawowy. Świątynia została założona na rzucie prostokąta, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.

Kościół parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie w typie tzw. wiejskiej katedry, stanowi cenny w skali regionu i kraju neogotycki obiekt sakralny, którego architektura reprezentuje wysoki poziom artystyczny. O jego wartościach artystycznych świadczą zastosowane elementy i detale charakterystyczne dla stylu neogotyckiego m.in. blendy arkadkowe, ostrołuki, maswerki, trójkątne szczyty, rozeta, wimpergi, czy fryzy wykonane z czerwonej, nietynkowanej cegły na białym tle. Kościół zachował również monumentalną, proporcjonalną, niezmienioną w swej formie bryłę. Neogotyckie wyposażenie i wystrój z całą pewnością współgra z architekturą, nadając budowli spójny wyraz artystyczny. Zdaniem organu konserwatorskiego wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego przedmiotowych obiektów leży w interesie społecznym, ze względu na zachowane wartości artystyczne, stanowią one bowiem doskonały przykład stylu neogotyckiego w architekturze sakralnej z terenu województwa podlaskiego – wskazuje w decyzji wpisu do rejestru prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.

Ogrodzenie z bramami i kostnicą nawiązują stylowo do architektury świątyni. Stanowią uzupełnienie neogotyckiej kompozycji kościoła. Poprzez materiał ich wykonania, mowa o czerwonej cegle, oraz zastosowaniu w ich strukturze elementów takich jak ostrołuki i blendy, obiekty te korespondują ze sposobem dekoracji elewacji świątyni.