Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych

Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych powstał według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Obiekt wznoszony był w dwóch etapach: etap I w latach 1911-1915, etap II w latach 1918-1926.

Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych

Świątynia została wybudowana w stylu neogotyckim. Kościół jest murowany, tynkowany, trójnawowy z transeptem, z dwuwieżową fasadą i trójbocznie zamkniętym prezbiterium. W 1987 roku, decyzją ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych został wpisany do rejestru zabytków.

W świątyni w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono szereg prac budowlanych. Przeprowadzony został remont tynków zewnętrznych, wykonano opaskę z tłucznia granitowego, impregnację drewnianej więźby dachowej. We wnętrzu wykonano nowe posadzki z płyt granitowych, odnowiono również tynki wewnętrzne oraz wykonano nową dekorację malarską.

W 2022 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych otrzymała dotację ze środków publicznych – budżetu PWKZ – w wysokości 130 000 zł na remont konstrukcji północno-zachodniej wieży kościelnej i zmianę pokrycia dachowego na budynku kościoła.

Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych jest jednym z najważniejszych zabytków ziemi wysokomazowieckiej. W świątyni, w której sprawowane są obrzędy religijne organizowane są również koncerty organowe, występy zespołów artystycznych oraz dożynki parafialne, które przyczyniają się do promocji kultury i sztuki. Obiekt, jako miejsce kultu i spotkań wiernych, jest szczególnie cenny dla lokalnej społeczności – wskazuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ.