KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W KOBYLINIE BORZYMACH

Efekty remontu zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kobylinie Borzymach. 

Prowadzone w ubiegłych latach prace dotyczyły remontu elewacji wieży północno-wschodniej w fasadzie kościoła. Ich zakres obejmował m.in. oczyszczenie ceglanego lica, uzupełnienie zniszczonych cegieł i spoin, zabezpieczenie i wzmocnienie lica, a także wykonanie nowych żaluzji i obróbek blacharskich. W ubiegłym roku parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kobylinie Borzymach otrzymała na ten cel dotację przyznaną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kościół został zbudowany w latach 1898-1904 według projektu Franciszka Przecławskiego. Został odbudowany po zniszczeniach wojennych w 1947 roku. Kościół wzniesiony z cegły, w stylu neogotyckim, nietynkowany, trójnawowy.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1988 roku.