Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach

Parafię rzymskokatolicką w Milejczycach erygowano w 1529 r. przez króla Zygmunta I. Wówczas wzniesiono drewniany kościół pw. Św. Zygmunta, Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Mikołaja. Niestety w czasie „potopu szwedzkiego” w 1657 r. kościół ten został doszczętnie spalony. Kolejna świątynia powstała ok. 1650 r. W latach 1691, 1782, 1856 obiekt przeszedł gruntowne remonty w trakcie, których m.in. wybudowano nową wieżyczkę na sygnaturkę. W 1865 r. kościół został przekształcony na cerkiew prawosławną. Po ponad pięćdziesięciu latach świątynię rekoncyliowano. W latach 1942, 1955, 1969 przeprowadzono kolejne prace remontowe.

Jak wskazuje karta ewidencyjna obiektu, kościół w Milejczycach należy do najstarszych zabytków drewnianej architektury w naszym regionie. Substancję kościoła stanowią elementy pochodzące z różnych okresów. Zasadniczo jednak obiekt zachował niezmienioną bryłę oraz plan. Stanowi przykład jednonawowego kościoła, powstałego na rzucie prostokąta z wyodrębnionym, węższym prezbiterium zamkniętym prosto. Jego wnętrze posiada cechy stylowe baroku, widoczne zarówno w rozwiązaniu architektonicznym, jak i w wyposażeniu.

Świątynia została wpisana do rejestru zabytków w 1957 r.

W 2023 r. Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach otrzymała dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 70 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wymianę poszycia dachowego na zabytkowym kościele parafialnym.

Z kolei rok temu z budżetu PWKZ kwotę 70 000 zł przeznaczono na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego, znajdującego się we wnętrzu przedmiotowej świątyni.

_________

Źródła:

  • Archiwum WUOZ w Białymstoku
  • https://bit.ly/3JDnYhD.