Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach

Siemiatycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP powstał w latach 1626-1637 z fundacji Lwa Sapiehy, a dokończony został przez jego syna Kazimierza Leona. W 1719 r. przekazano go Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Św. Wincentego à Paulo. Wtedy też późnorenesansowy obiekt poddano przebudowie, nadając mu cechy stylu barokowego. W ramach tych prac w 1737 r. przebudowano fasadę kościoła i dobudowano dwa przedsionki po obu stronach wieży. W 1758 r. kościół ucierpiał w czasie pożaru miasta. Świątynię odnowiła w 1777 r. ówczesna właścicielka Siemiatycz księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska.

W ramach przeprowadzonych prac odbudowano zniszczone sklepienia naw bocznych, a w 1780 r. zbudowano nowy chór muzyczny. W latach 1719-1727 obok świątyni wzniesiono klasztor według projektu Karola Antoniego Baya, a pod kierunkiem Wincentego Rachettiego. W wyniku czego powstał poprzedzony dziedzińcem, fasadą skierowaną na zachód, dwukondygnacyjny, złożony z korpusu głównego i czterech narożników pawilon. W 1725 r. wybudowano ogrodzenie z dzwonnicami.

W 1832 r. Zgromadzenia Księży Misjonarzy zostało skasowane, a parafia wraz z kościołem wróciła pod zarząd duchowieństwa diecezjalnego. Z inicjatywy nowych gospodarzy w 1860 r. przed fasadą kościoła wzniesiono bramę filarową, na której w 1863 r. umieszczono figurę św. Michała Archanioła. Świątynia została wpisana do rejestru zabytków w 1956 r.

W 2023 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznała Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach dotację w wysokości 80 000 zł przeznaczoną na wymianę pokrycia dachowego i orynnowania oraz naprawę więźby dachowej w zabytkowym XVII wiecznym kościele parafialnym.