LAMUS W KNYSZYNIE LAUREATEM KONKURSU „ZABYTEK ZADBANY”

Lamus w Knyszynie został laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii architektura i budownictwo drewniane. 

Nagroda za prace remontowe i konserwatorskie podcieniowego lamusa z zespołu zabudowy plebańskiej, dzięki którym został zachowany i wyeksponowany cenny zabytek dawnego drewnianego budownictwa gospodarskiego.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie „Zabytek zadbany” to symboliczne podziękowanie dla zarządców i właścicieli zabytków za ich wysiłek i troskę o zachowanie naszego dziedzictwa” – powiedziała wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin, ogłaszając wyniki konkursu „Zabytek zadbany”. W tym roku do konkursu zakwalifikowane zostały 63 zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, spośród których jury wskazało laureatów 6 nagród i 11 wyróżnień w pięciu kategoriach.

„Zabytek zadbany” to ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Wyróżnia właścicieli i zarządców, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.

Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany w 1975 roku, a od 2011 r. jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Drewniany lamus w Knyszynie, wybudowany na początku XIX wieku w zabudowie plebańskiej, jest jednym z nielicznych zachowanych tego typu zabytków z podcieniem w województwie podlaskim. Obiekt nie uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej. Dawniej był budynkiem gospodarczym, dziś stanowi cenny przykład budownictwa ludowego.

Lamus w Knyszynie został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1953 roku.