Lekcje z zabytkami

W dniu 10 maja 2022 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku gościliśmy grupę uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku.

Przeprowadzona lekcja miała na celu przybliżenie młodzieży tematyki z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przedstawienie najistotniejszych zabytków z terenu województwa podlaskiego.

Uczniom przybliżona została postać Władysława Paszkowskiego, wieloletniego wojewódzkiego konserwatora zabytków, który podjął się trudnego zadania, jakim było ratowanie najcenniejszych zabytkowych obiektów architektonicznych zniszczonych w czasie wojny. Podczas oględzin wnętrza Pałacu uczniowie mieli okazję zobaczyć znajdującą się na parterze budynku wystawę składającą się z 22 zdjęć wykonanych przez Władysława Paszkowskiego.

Podczas krótkiego spaceru po Pałacu Hasbacha, młodzież zapoznała się z historią obiektu oraz otaczającego go parku. Zwiedzający mieli okazję, aby z bliska przyjrzeć się zabytkowym kominkom oraz zobaczyć interesujące zbiory biblioteczne zgromadzone w urzędzie.

Podopieczni samodzielnie stworzyli tzw. „białą kartę” – dokument będący podstawowym źródłem wiedzy o zabytkach pozamuzealnych znajdujących się na terenie całej Polski.

W trakcie interaktywnych zajęć młodzież zapoznała się z terminologią dotyczącą ochrony zabytków, w tym m.in. kwestią znakowania ich symbolem „Błękitnej Tarczy”, tworzeniem kart ewidencyjnych, czy też archiwizacją cennych zbiorów bibliotecznych.