LIST UZNANIA OD METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO

Prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków otrzymała 1.08.2019, list uznania w dowód wdzięczności za ochronę i opiekę nad zabytkami województwa podlaskiego, który skierował do prof. Dajnowicz, Metropolita Białostocki arcybiskup Tadeusz Wojda SAC. 

List odczytał i wręczył ks. prał. Tadeusz Żdanuk proboszcz Bazyliki Mniejszej pw. św. Rocha w Białymstoku.

„Na Podlasiu znaczną część stanowią świątynie wpisane do Rejestru Zabytków (…). Pragnę z całego serca podziękować za wkład i zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego” – napisał arcybiskup Tadeusz Wojda SAC Metropolita Białostocki w liście skierowanym do prof. Małgorzaty Dajnowicz. 

Jestem wdzięczna za opiekę nad zabytkami” – powiedziała Wojewódzka Konserwator Zabytków do zgromadzonych na uroczystości w odpowiedzi na list Metropolity.

Wydarzenie miało miejsce na Dziedzińcu Pałacu Branickich, podczas uroczystości wręczania dotacji na ochronę nad zabytkami przyznanymi przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Prof. Małgorzata Dajnowicz wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku zasiadała w komisji oceniającej wnioski, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego.

Symboliczne „czeki” z otrzymanymi kwotami wręczali Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki wraz z Wicemarszałkiem Stanisławem Derehajło. Wsparcie o łącznej wartości 1 mln zł trafi do 30 podmiotów.