Majówka z zabytkami

Przed nami wyczekiwane wolne dni majowe. Korzystając z wiosennej pogody zachęcamy, aby czas ten wykorzystać na eksplorację zabytków z naszego regionu. Przedstawiamy kilka propozycji:

Dwór Rodziny Lutosławskich w Drozdowie to obecnie Muzeum Przyrody. Budynek przejawia wartości artystyczne, jako cenny przykład architektury rezydencjonalnej złożonej z części dworkowej oraz części willowej wykonanej w stylu neorenesansowym. Historycznie związany z wybitną rodziną Lutosławskich wielkich patriotów, społeczników i specjalistów w dziedzinach nauki, sztuki, gospodarki, a także osobą Romana Dmowskiego. Obiekt  jest również przedmiotem badań historii i dorobku działalności ziemiaństwa Ziemi Łomżyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.

Budynek willowo–dworski rodziny Lutosławskich w Drozdowie składa się z dworu pochodzącego z 2. poł. XVIII w. (przebudowanego w l. 80 XX w.) oraz części willowej wybudowanej z inicjatywy Wincentego Lutosławskiego w stylu neorenesansowym w 1895 r. według projektu Franciszka Lilpopa. Obiekt stanowi integralny element całego założenia dworsko–ogrodowego. Pomimo tego, że składa się z dwóch części zbudowanych w różnych okresach, charakteryzuje się spójnością i harmonią architektoniczną – wskazuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

W 2019 roku decyzją prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz – Podlaskiej Konserwator Zabytków budynek willowo-dworski rodziny Lutosławskich w Drozdowie, obecnie Muzeum Przyrody w Drozdowie, został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Aleja przydrożna w Posejnelach powstała w okresie międzywojennym, została zasadzona jako element założenia gospodarstwa rolnego rodziny Szyryńskich, która w sposób wyjątkowy zapisała się w dziejach lokalnej historii. Członkowie rodziny Szyryńskich byli niezwykle zaangażowani w edukację i rozwój kulturalny regionu. Podczas wojny dawali schronienie walczącym o niepodległość, prezentując niezwykły patriotyzm oraz poświęcenie.

Przedmiotowa aleja przejawia m.in. wartości krajobrazowe i przyrodnicze – wyznacza przebieg drogi oraz jest czytelnym znakiem przemyślanej organizacji kompozycyjnej siedliska w Posejnelach.  W skład alei wchodzą przede wszystkim lipy, ale także kasztanowce, dęby, klony zwyczajne i jawor. Najstarszy z dębów został oszacowany na ok. 120 lat. Dwa szpalery drzew liściastych tworzą charakterystyczne dla minionych epok wnętrze krajobrazowe, następnie płynnie przechodzą w kompleks leśny – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

W 2021 roku decyzją prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz – Podlaskiej Konserwator Zabytków aleja przydrożna w Posejnelach została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego.