Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

W dniu 22 kwietnia 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków brała udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków i 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które odbyły się w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie.

W uroczystościach wzięli również udział: dr Jarosław Sellin – Generalny Konserwator Zabytków, Grażyna Ignaczak – Bandych – szef Kancelarii Prezydenta RP, dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz pracownicy Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Dr Jarosław Sellin – Generalny Konserwator Zabytków zwrócił szczególną uwagę na znaczenie tegorocznego święta ochrony zabytków. Trwający konflikt za wschodnią granicą przedstawia dramatyczny obraz zniszczeń dziedzictwa kulturowego Ukrainy oraz potrzebę dalszej pracy nad jego ochroną oraz odbudową. Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślił udział polskich służb konserwatorskich w działaniach wspierających zachowanie zabytków z terenu Ukrainy.

Z okazji wydarzenia, jakim jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda skierował list do uczestników wydarzenia, który odczytała Grażyna Ignaczak – Bandych szef Kancelarii Prezydenta RP. Następnie wraz z dr Jarosławem Sellinem – Generalnym Konserwatorem Zabytków wręczyła trzy Złote Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez prezydenta RP pracownikom Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

19 kwietnia 2022 roku Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał nową instytucję – Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, która stanie się istotnym elementem wzmocnienia systemu ochrony zabytków w Polsce.

18 kwietnia po raz 39. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, ustanowiony przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS). Polska jako jeden z pierwszych krajów stała się sygnatariuszem Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjętej przez UNESCO przed 50 laty.

Uczestnicy wydarzenia. Źródło: https://bit.ly/3vI8aln.