MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z WIZYTĄ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Wicepremier prof. Piotr Gliński podczas całodniowej wizyty w województwie podlaskim razem z prof. Małgorzatą Dajnowicz, podlaskim wojewódzkim konserwatorem zabytków, odwiedzili m.in. Tykocin, Białystok, i Supraśl. 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zwiedził doskonale zachowany barkowy zespół kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Ufundowany przez hetmana Jana Klemensa Branickiego, o wyjątkowych walorach historycznych i artystycznych w polskiej architekturze barokowej.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ostatnich latach nadzorował prace prowadzone przy kościele Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. PWKZ wydał pozwolenia m.in. na prowadzenie robót budowlanych dotyczących dachu, stolarki, elewacji, zagospodarowanie terenu, na prowadzenie prac konserwatorskich dotyczących waz w fasadzie i rzeźb czterech ewangelistów. W 2019 roku parafia otrzymała dotację PWKZ w wysokości 25 000 zł na kontynuację prac przy konserwacji arkad i elewacji kościoła.

W Białymstoku wicepremier prof. Piotr Gliński i prof. Małgorzata Dajnowicz zwiedzili wybitne dzieło architektury okresu międzywojennego autorstwa Oskara Sosnowskiego – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku. Świątynia jest pomnikiem – wotum dziękczynnym za odzyskaną przez Polskę niepodległość. W 2018 roku uznana przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

W 2019 roku Podlaski Wojewódzki Konserwator przyznał dotację na remont chodów terenowych przy kościele wraz z dziedzińcem (150 000 zł). W tym roku, dzięki kolejnej dotacji PWKZ (90 000 zł) prace przy remoncie schodów będą kontynuowane.

Ostatnim punktem wizyty wicepremiera w województwie podlaskim był malowniczy Supraśl. Prof. Piotr Gliński odwiedził m.in. Dom Ludowy, zabytkowy Pałac Buchholtzów, w którym obecnie mieści się Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych – im. Artura Grottgera a także Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy.