Molenna staroobrzędowców pw. Świętej Trójcy w Wodziłkach

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przyznała w 2021 roku dotację w wysokości 30 000 zł na I etap prac remontowych Molenny staroobrzędowej pw. Św. Trójcy w Wodziłkach – remont i wymianę więźby oraz pokrycia dachu wieży.

Molenna staroobrzędowców pw. Świętej Trójcy
Źródło: https://bit.ly/2Zp57SD.

Molenna znajduje się w centrum wsi Wodziłki, którą  w 1788 roku założył Antoni Eysmonta. Najprawdopodobniej od samego początku osiedlali się w niej staroobrzędowcy, którzy przybyli na Suwalszczyznę w 2 poł. XVIII wieku.

Budynek zbudowany na planie prostokąta, z wieżą od zachodu powstał w 1863 roku. Jest to drewniany obiekt o konstrukcji wieńcowej, z wieżą słupowo-ramową, na kamiennym fundamencie, o wnętrzu jednoprzestrzennym. We wschodniej części molenny znajduje się kliros, który nakryto podwyższonym stropem. Początkowo molenna powstała bez dzwonnicy, dobudowano ją w 1928 roku. Wieża-dzwonnica to obiekt trójkondygnacyjny, ośmioboczny zwieńczony spadzistym dachem z cebulastą kopułą i ośmiokańczastym krzyżem. Podstawę hełmu zdobią małe, trójkątne szczyty nakryte daszkami dwuspadowymi. Wieża na I i II kondygnacji jest pięcioboczna, natomiast na III ośmioboczna.

W 1997 roku dom modlitwy został wyremontowany.

Od 1983 roku molenna znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.