Monografia o Władysławie Paszkowskim

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz (PWKZ) oraz prof. Adam Miodowski wydali monografię dotyczącą Władysława Paszkowskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, urzędującego w Białymstoku po II wojnie światowej

Monografia składa się z części teoretycznej, obejmującej wątki z życia zawodowego Konserwatora oraz odniesień do wartości archiwum fotograficznego Władysława Paszkowskiego. Kolejne części obrazują wybraną dokumentację fotograficzną W. Paszkowskiego, z odniesieniem do opisu bibliograficznego kolekcji.

Publikacja ta jest ważną, wręcz przełomową pracą w historiografii regionalnej, zawiera bowiem ważne informacje nie tylko o historii Białegostoku i regionu, także pogłębia naszą dotychczasową wiedzę o zniszczeniach zabytków w naszym regionie po 1945 r. i etapach odbudowy przestrzeni zabytkowej. Stanowi ponadto kompendium wiedzy o zasłużonej dla Podlasia postaci, Konserwatora Wojewódzkiego, człowieka wybitnego, wizjonera i kolekcjonera, archiwisty, fotografa dokumentującego zabytki z połowy XX w. Dokumentacja ta jest i dzisiaj bezcenna w naszej codziennej pracy dokumentacyjnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku  – informuje współautorka książki,  prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

W najbliższym czasie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odbędzie się promocja książki.