Most na rzece Narew w rejestrze zabytków województwa podlaskiego

W dniu 25 marca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków podpisała decyzję dotyczącą wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego dwóch przęseł mostu na rzece Narew ze względu na zachowane wartości historyczne, artystyczne oraz naukowe.

Obecny most na rzece Narew składa się z dwóch stalowych przęseł z tzw. mostu fordońskiego, który zbudowano w latach 1891-1893 na rzece Wiśle. Jego projektantem był inż. Georg Christoph Mehrtens. Most składał się z 18 przęseł, tworząc w ówczesnym czasie najdłuższą przeprawę w państwie niemieckim, a od 1920 roku także w Polsce. W 1949 roku, po zawaleniu piątego przęsła, zadecydowano o częściowym zastąpieniu mostu nasypem poprowadzonym przez tereny zalewowe. W wyniku czego pięć przęseł zostało przetransportowanych do Kolejowych Warsztatów Konstrukcji Stalowych w Białymstoku – Starosielach.

Dwa przęsła z tzw. mostu fordońskiego zostały przeniesione w obecne miejsce, między miejscowościami Ryboły i Ploski, w latach 1952-1953, zastąpiły one drewniany most.

Most na Narwi posiada wartości historyczne. Jest pozostałością mostu fordońskiego, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju XIX–wiecznej historii inżynierii lądowej na terenie dzisiejszej Polski. Most związany jest z postacią Georga Christopha Mehrtensa, wybitnego inżyniera oraz naukowca. Projekt mostu był jednym z największych jego dzieł. Wartości naukowe obiektu przejawiają się w samej konstrukcji mostu oraz materiałach użytych do wykonania przęseł oraz sposobie ich wykonania. Powtórne wykorzystanie przęseł obrazuje również zniszczenia infrastruktury dotkniętej II wojną światową. Rytmiczny układ kratownic, dekoracyjne nitowanie czy ornamentyka balustrad mówią nam również o bogatych wartościach artystycznych – podaje w decyzji o wpisie PWKZ.