NAGROBEK EUSTACHEGO KLIMASZEWSKIEGO W REJESTRZE ZABYTKÓW

Decyzją z dn. 18.02.2021 r. prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego XIX-wieczny nagrobek Eustachego Klimaszewskiego z cmentarza przykościelnego w Miłkowicach Maćkach. 

Nagrobek wykonany po 1845 roku ma formę steli ustawionej na dwustopniowym cokole. Wykonany został z piaskowca technikami rzeźbiarskimi i kamieniarskimi. Stela posiada kształt prostopadłościanu ustawionego w pozycji wertykalnej.

Na awersie steli znajduje się napis: POKÓJ CI DROGI MĘŻU POD / NIEMYM GŁAZEM / TY MIŁOŚCI PRZYJAŹNI BYŁ / TKLIWYM OBRAZEM / ZA TYLE Z TOBĄ SZCZĘŚCIA CI / SKŁADAM PAMIĄTKĘ / KTOKOLWIEK IESTEŚ WSTRZYMAJ / KROK SPIESZNY NA CHWILĘ / CHOĆ IEDNĄ ŁZĘ BŁAGALNĄ UROŃ / PRZY MOGILE / KLIMASZEWSKI / EUSTACHY / W 26 WIOŚNIE ŻYCIA PRZENIÓSŁ SIĘ / DO WIECZNOŚCI 15 MARCA 1845 R. Poniżej inskrypcji umieszczono płaskorzeźbioną scenę ukazującą mężczyznę, zapewne na łożu śmierci, otoczonego dziećmi i kobietą trzymającą niemowlę. Z kolei na rewersie steli znajduje się napis inskrypcyjny: WIECZNY POKÓJ / ANNIE KLIMASZEWSKIEY / TERESSIE KOSINSKIEY / KOSINSKIEMU / FRANCISZKOWI / I ICH WNUCZCE / STEFANII / KLIMASZEWSKIEY.

Mimo widocznych zniszczeń nagrobek nie zatracił swoich wartości zabytkowych. „O wartościach artystycznych pomnika świadczy sposób opracowania kamienia, użyte dekoracyjne liternictwo oraz technika wykonania sceny figuralnej. Dobór detalu oraz poprawność proporcji potwierdzają, że zarówno stela jak i jej zwieńczenie powstały z ręki wprawionego twórcy.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Z wnioskiem o wpisanie nagrobka do rejestru zabytków do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwróciła się parafia pw. św. Rocha w Miłkowicach Maćkach (gmina Drohiczyn).