Nowe obiekty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

 Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjne kilkunastu zabytków nieruchomych, znajdujących się na terenie Białegostoku.

Są to:

  1. Kamienica przy ul. Kilińskiego 7, czas powstania: 1938 – 1939
  2. Kamienice przy Rynku Kościuszki 5A, czas powstania: lata 50. XX w.
  3. Kamienica przy Rynku Kościuszki 13 oraz 16, powstałe ok 1955 r.
  4. Kamienice w zespole kolonii urzędniczej przy ul. Świętojańskiej 18 oraz 18/1, powstałe w latach 1925 – 1928 r.
  5. Dom wielorodzinny w zespole kolonii urzędniczej przy ul. Świętojańskiej 24, czas powstania: 1921 – 1925 r.
  6. Domy w zespole kolonii urzędniczej przy ul. Świętojańskiej 26, 28 oraz 32, powstałe w latach 1921 – 1925 r.
  7. Magazyny wojskowe nr 5, 9, 10, 11 oraz 12 w zespole Składnicy Materiału Intendenckiego nr 13 przy ul. Węglowej 5, powstałe w latach 1934 – 1936.