Nowe otwarcie WUOZ w Białymstoku

Nowe otwarcie zapowiedział Adam Musiuk, podlaski wojewódzki konserwator zabytków, w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 8 lutego, w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku.

W spotkaniu wzięli również udział: Jacek Brzozowski – wojewoda podlaski, Karol Łopatecki – zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Jerzy Urwanowicz – pełnomocnik wojewody ds. ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Podlasia.

„Ochrona dziedzictwa kulturowego to bardzo ważny obszar działalności administracji publicznej, administracji państwowej. W związku z tym, jako wojewoda, będę się temu aktywnie przyglądał i kibicował, aby wszystkie działania wykonywane przez te instytucje były jak najbardziej skuteczne, nie tylko w kwestii pomysłów, ale i ich realizacji” – mówił na wstępie spotkania wojewoda podlaski, Jacek Brzozowski.

 „Chcemy, aby zabytki naszego regionu były dostępne dla mieszkańców. Nie interesują mnie o nich książki zamknięte w gablocie. Chciałbym, by były to zabytki żywe, żeby każdy mógł do nich wejść, zobaczyć, poznać” – podkreślił Adam Musiuk.

Nowy konserwator zapowiedział współpracę z gronem naukowców, fachowców w dziedzinie konserwacji zabytków, pasjonatami oraz ludźmi, dla których ochrona dziedzictwa kulturowego jest niezwykle ważna. Kolejny raz podkreślił, że zabytki muszą służyć ludziom i w taki sposób powinien działać urząd, którym kieruje. Jednocześnie poinformował, że powoła Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków, w skład której wejdą wybitni specjaliści w różnych dziedzinach związanych z konserwacją zabytków.

„Chciałbym, aby ten urząd pełnił również funkcję naukową. Przede wszystkim chciałbym nawiązać bardzo ścisłą współpracę z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Obecnie Instytut Sztuki wydaje „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce” obejmujący województwo podlaskie. Jest to wielka szansa dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Przykładem tego jest, chociażby ostatnie odkrycie XVII-wiecznego ikonostasu w Nowoberezowie” – dodał Karol Łopatecki, zastępca podlaskiego konserwatora zabytków.

Prof. Jerzy Urwanowicz wskazał na chęć pracy nad promocją niematerialnego dziedzictwa województwa podlaskiego. Zaakcentował również rolę obiektów zabytkowych i tradycji w promocji naszego regionu.