Nowe zabytki w Pawłówce

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków, w dniu 04.01.2022 roku podpisała decyzję dotyczącą wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego obrazu Trójcy Świętej oraz mensy pochodzących z przełomu XIX/XX wieku stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła rzymskokatolickiego pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce.

Obraz Trójcy Świętej umieszczony jest w polu retabulum ołtarza głównego kościoła w Nowej Pawłówce. Obraz namalowano olejno na płótnie, w kształcie prostokąta w pozycji wertykalnej. W centrum obrazu przedstawiono Chrystusa oraz Boga Ojca w pozycji siedzącej. Postać Chrystusa, ubrana w czerwoną tunikę i niebieski płaszcz, trzyma duży krzyż oraz księgę. Bóg Ojciec, odziany w jasną tunikę i zielony płaszcz, w lewej ręce trzyma berło oraz kulę, prawą dłonią błogosławi. Ponad postaciami unosi się symbol Ducha Świętego – Gołębica.

Mensę ołtarza głównego wykonano z drewna w jasnym kolorze, ze złotymi detalami. Posiada formę skrzyniową, z dekoracyjnymi płycinami, w które wpisane są motywy biforialne. Na skrajach frontu mensy znajduje się para kolumn kandelabrowych. Za częścią główną mensy widoczny szerszy element, deskowany pionowo, stanowiący podstawę nastawy ołtarza.

Przedmiotowe obiekty posiadają przede wszystkim wartości artystyczne przejawiające się w sposobie ich opracowania oraz walory historyczne. Świadcząc o minionych epokach, wpisują się w charakter wystroju i wyposażenia kościoła parafialnego w Nowej Pawłówce. Zarówno kościół jak i przykościelna dzwonnica stanowią cenne przykłady drewnianej, sakralnej architektury – odnosi się do decyzji w sprawie wpisu do rejestru mensy oraz obrazu prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Parafia katolicka w Nowej Pawłówce została erygowana w 1923 roku. Wolnostojąca dzwonnica pochodzi z tego samego okresu. Świątynia swoją formą nawiązuje do typu bazyliki.

Zespół kościoła parafialnego został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1986 roku.