Nowy regulamin dotacyjny

W dniu 21.09.2021 r. zostało wprowadzone zarządzenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

Dokument dotyczy wprowadzenia regulaminu w sprawie trybu i zasad udzielenia dotacji celowej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podlaskiego.

Nowy regulamin dotacyjny jest już dostępny w biuletynie informacji publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Nowy regulamin.

Regulamin będzie dotyczył wniosków składanych od 1.11. 2021 r.