Nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku

Uroczystości inauguracyjne w Drohiczynie rozpoczęły się Eucharystią pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Sawczuka, który pierwszy raz przeżywał inaugurację w roli ordynariusza drohiczyńskiego.

Drugą część inauguracji odbyła się na auli seminaryjnej, gdzie nastąpiły powitania licznie przybyłych gości.

Przeczytane zostało sprawozdanie za rok akademicki 2018/2019 oraz immatrykulacja alumna Macieja Mieszczyńskiego – studenta I roku.

Nieodłącznym elementem uroczystości jest wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosił go pan dr Tomasz Michalski, specjalista od spraw bezpieczeństwa, związany z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Przybliżył on zagadnienie fundamentalizmu religijnego, w szczególności jego występowanie w islamie. Zarówno Mszę Świętą, jak i część naukową, uświetnił swoim śpiewem Chór Kameralny KOE z Sokołowa Podlaskiego pod dyrekcją pani Anety Mroczek.