Nowy wpis do rejestru zabytków

Na podstawie decyzji prof. Małgorzaty Dajnowicz – Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 czerwca 2023 r. obiekty takie jak: ołtarz główny wraz z tabernakulum, ołtarz boczny Św. Michała Archanioła, ołtarz boczny Świętej Rodziny, obraz „Święta Rodzina” oraz obraz „Święty Michał Archanioł” zostały wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Zabytki ruchome znajdują się w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej.

Obecny, murowany kościół parafialny w Jabłonce Kościelnej powstał w latach 1898-1905 wg projektu arch. Franciszka Przecławskiego.

Obraz „Św. Michała Archanioła”, o kompozycji wertykalnej, namalowany techniką olejną na płótnie, został umieszczony w jednym z ołtarzy bocznych świątyni. W centrum kompozycji znajduje się postać anioła stojącego w kontrapoście na skłębionych ciemnogranatowych chmurach. Obraz namalowany światłocieniowo, prezentuje cechy stylowe charakterystyczne dla modernizmu.

Kolejny obraz przedstawia Świętą Rodzinę na tle pustynnego krajobrazu. W centrum kompozycji znajduje się Maria w pozycji siedzącej, trzymająca na kolanach młodzieńczego Jezusa, za nimi stoi Św. Józef. Maria zwrócona w lewo, obejmuje rękoma przytulone do niej dziecko. Dzieło odznacza się interesującym malarskim potraktowaniem postaci oraz harmonijnym sposobem zakomponowania.

Ołtarz boczy Świętej Rodziny został usytuowany na zakończeniu nawy bocznej świątyni. To obiekt przyścienny, architektoniczny, drewniany, złożony z cokołu z mensą, predelli, jednokondygnacyjnej nastawy i zwieńczenia. Pole główne z obrazem Świętej Rodziny ujęto parą gładkich kolumn. Po bokach nastawy znajdują się dwukolumnowe arkadki, ustawione kulisowo, nakryte baldachimami, pod którymi ustawione są figury świętych. W polu półkoliście zamkniętego szczytu widzimy ujęty kolumnami obraz Ducha Świętego z Bogiem Ojcem. Zwieńczenie zdobi duży krzyż o trójlistnie zakończonych ramionach. Ołtarz swymi rozwiązanymi prezentuje cechy stylowe charakterystyczne dla neoromanizmu.

Następny obiekt wpisany do rejestru zabytków to przyścienny, drewniany ołtarz boczy Św. Michała Archanioła, usytuowany na zakończeniu nawy bocznej świątyni. Składa się z mensy, predelli, nastawy i zwieńczenia. Nastawa trójosiowa, z trzema płycinami ujętymi złocistymi listwami, została rozczłonkowana stylizowanymi kolumienkami dźwigającymi wydatny gzyms. Na tle płycin ustawiono figury świętych. Ołtarz swymi rozwiązaniami prezentuje cechy stylowe charakterystyczne dla modernizmu.

Dwuczęściowy ołtarz główny, złożony jest z części przyściennej nastawy i zwieńczenia oraz części wysuniętej dzielonej ambitem od przyściennej. Część przednia ołtarza składa się z mensy i predelli połączonej z tabernakulum i bocznymi arkadami. Lico mensy udekorowano rzędem arkad z kanelowanymi kolumnami, na bazach, z jońskimi głowicami. Na osi środkowej arkadę wypełniono ścianką ze złocistym malowanym monogramem Chrystusa. W polu głównym znajduje się reliefowe przedstawienie Zmartwychwstania. Ołtarz swymi rozwiązanymi prezentuje cechy stylowe charakterystyczne dla eklektyzmu.