Nowy wpis do rejestru zabytków w Suwałkach

Bramy wraz z ogrodzeniem po wschodniej i zachodniej stronie kościoła pw. św. Aleksandra w Suwałkach zostały wpisane do rejestru zabytków. Decyzję w tej sprawie podjął Adam Musiuk, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

„Świątynia oraz bramy wraz z ogrodzeniem posiadają wartości historyczne. Stanowią materialne świadectwo dziejów parafii oraz należą do urbanistycznego układu Suwałk, ukształtowanego w połowie XIX w.” – podkreśla Konserwator.

Te trzy elementy są nie tylko historycznie ważne, ale także estetycznie spójne, świadczą o wysokich wartościach artystycznych. Ich powstanie dokumentują zachowane materiały fotograficzne oraz stara rycina z przełomu XIX i XX wieku.

Metalowe ogrodzenie, będące integralną częścią bram, jest wyjątkowym świadectwem lokalnej sztuki kowalskiej z XIX wieku.

ogrodzenie kościoła w Suwałkach
ogrodzenie kościoła w Suwałkach
ogrodzenie kościoła w Suwałkach