Obchody 200-lecia Kanału Augustowskiego

Na 2023 rok przypada 200-lecie powstania Kanału Augustowskiego, w związku z tym członkowie komitetu organizacyjnego zaplanowali szereg inicjatyw związanych z obchodami tego jubileuszu. Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz bierze czynny udział w jego przygotowaniach.

Już dziś, 28 kwietnia 2023 r. odbędzie się konferencja pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Kanału Augustowskiego”, podczas której Podlaska Konserwator Zabytków będzie brać udział w panelu dyskusyjnym. W swoim wystąpieniu poruszy kwestie wpisu Kanału do rejestru zabytków, nawiąże do znaczenia historyczno-kulturowego zabytku oraz wspomni o planach na przyszłość. Ponadto, w najbliższych miesiącach w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku powstanie wystawa dotycząca Kanału o roboczym tytule „Kanał Augustowski w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków”.

Zabytek ten od momentu budowy zachował się w stanie bliskim pierwotnego, nie zmieniając przy tym głównych zasad swojego działania. Stanowi unikalny zespół budowli hydrotechnicznych, zarówno ze względów naukowych, jak i historycznych. Jego walory podziwiane są przez zwiedzających z Polski, a nawet świata. Główne wartości zabytkowe Kanału mieszczą się zarówno w zachowanych elementach urządzeń hydrotechnicznych, funkcjonujących według systemów inżynierskich z 1 ćw. XIX w., jak i stałej jego sprawności, świadczącej o wykwalifikowanym zespole budowniczych, początkowo pod kierownictwem ppłk Prądzyńskiego.

W 1979 r. Kanał Augustowski wraz ze śluzami, wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne i historyczną zabudowę oraz otaczający krajobraz kulturowy w pasie 1000 m w terenie otwartym i 200 m w terenie zalesionym, po obu stronach kanału, został wpisany do rejestru zabytków. Z kolei 4 lutego 2021 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wydała postanowienie o wyjaśnieniu treści decyzji tego wpisu.

W 2007 r. rozporządzeniem Prezydenta RP Kanał Augustowski został uznany za Pomnik Historii.