Obchody związane z upamiętnieniem Obławy Augustowskiej Augustów-Giby, 9-10 lipca 2022 r.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wzięła udział w obchodach 77. rocznicy Obławy Augustowskiej w Augustowie i Gibach.

Wydarzenie w Gibach, zorganizowane 10 lipca 2022 r. zostało objęte patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

W obchodach wzięli udział: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, kmdr Jarosław Wypijewski – Komendant Portu Wojennego Gdynia, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, posłowie Jarosław Zieliński i Dariusz Piątkowski, prof. Magdalena Gawin – dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego oraz reprezentanci Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw, władz rządowych, samorządowych i duchowieństwa.

W trakcie uroczystości głos zabrał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odnosząc się do pamięci o Obławie Augustowskiej i jej ofiarach. Również poseł Jarosław Zieliński nawiązał do znaczenia pamięci o Obławie Augustowskiej. Kmdr Jarosław Wypijewski odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dotyczący znaczenia historycznego Obławy, skierowany do uczestników wydarzenia.

Upamiętnienie Obławy Augustowskiej odbyło się również w Augustowie w dniu 9 lipca 2022 r. Szereg wydarzeń dotyczących rocznicy Obławy zorganizował Instytut Pileckiego. Na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie odbył się piknik edukacyjny, na Błoniach nad Nettą otwarto wystawę LIPCOWI, tam też odbył się koncert poświęcony Lipcowym.

Cieszę się że mogę wziąć udział w obchodach poświęconych pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, zorganizowanych przez Instytut Pileckiego. Jako Wojewódzka Konserwator mogę wyrazić wdzięczność tej Instytucji, że z sukcesem adaptuje na potrzeby Muzeum Obławy Augustowskiej i Instytutu zabytek Dom Turka. Obiekt ten już dzisiaj służy Instytutowi i mieszkańcom regionu jako ważne miejsce pamięci o ofiarach Obławy, a niedługo – także jako instytucja kultury i jak sądzić należy ośrodek badań naukowych nad Obławą Augustowską oraz losami rodzin dotkniętych tymi tragicznymi wydarzeniami. Jako profesor historii dodam, że z podziwem obserwuję pierwsze sukcesy funkcjonowania Instytutu w Augustowie, zwłaszcza w zakresie gromadzenia i archiwizowania unikalnych zbiorów, pamiątek mieszkańców ziemi augustowskiej, świadczących o złożonych losach i życiu ludności tych ziem w XX w. – powiedziała podczas otwarcia wystawy LIPCOWI prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.