OBRAZ „MATKA BOŻA SYKSTYŃSKA” PO KONSERWACJI

Zakończyły się prace konserwatorskie obrazu „Matka Boża Sykstyńska” z Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie. W środę (12.08) odbioru prac dokonała prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. 

Analiza stylistyczna obrazu z przedstawieniem Matki Bożej Sykstyńskiej pozwala datować go na XIX wiek. Powstał jako inspiracja obrazem Rafaela Santi, lecz nie może być uznany za wierną kopię dzieła wielkiego mistrza. Przede wszystkim obraz drohiczyński różni się odmiennym sposobem malarskiego potraktowania postaci, typowym dla sztuki XIX wieku. Na obrazie nie zobaczymy także postaci św. Sykstusa i św. Barbary. Taka kompozycja nadała obrazowi indywidualnego charakteru i wyrazu.

Dzieło odznacza się poprawnością formy, interesującym malarskim potraktowaniem twarzy postaci oraz artystycznym sposobem opracowania szat Matki Bożej. „Drohiczyński obraz z wizerunkiem Matki Bożej Sykstyńskiej prezentuje wysoki poziom artystyczny. Należy on do wartościowych przykładów dziewiętnastowiecznego malarstwa religijnego z terenu województwa podlaskiego.” – prof. Małgorzata Dajnowicz.

Konserwacja obrazu była możliwa m.in. dzięki wsparciu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Diecezja Drohiczyńska w tym roku otrzymała na ten cel dotację PWKZ.

Podstawowym celem konserwacji  było uratowanie obrazu przed dalszym procesem niszczenia. Harmonogram prac przy zabytku obejmował m.in. dezynfekcję i oczyszczenie obrazu, reparację płótna podobrazia i uzupełnienie ubytków.