obraz wpisany do rejestru zabytków

obraz wpisany do rejestru zabytków