Ochrona konserwatorska miasta Suwałki

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2023 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Suwałkach rozpoznawać będzie sprawy w zakresie ochrony zabytków z terenu miasta Suwałki.

Teren miasta Suwałki został wpisany do rejestru zabytków decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.01.1957 r. Nr. Kult. V-2b-8-85-57 oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 15.05.1979 r. Nr. KL.WKZ 534/31/d/79.

Poniżej udostępniamy treść decyzji:

Decyzje o wpisie do rejestru zabytków układu przestrzennego

Wnioski należy składać w Delegaturze WUOZ w Suwałkach:

Delegatura w Suwałkach
ul. Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

tel./fax: (87) 56-63-741, kom. 535-176-889
e-mail: del.suwalki@wuoz.bialystok.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30