Odbiór prac budowlanych przy cerkwi parafialnej w Nowej Woli

Poprawiony stan techniczny zabytku i podkreślone walory artystyczne, przejawiające się w proporcjonalnej bryle, snycerskich zdobieniach i ozdobnym układzie desek szalunkowych.
To efekt robót budowlanych dotyczących elewacji, wieży i kopuły cerkwi parafialnej p.w. Narodzenia Jana Chrzciciela, prowadzonych  w ostatnich latach  przez Parafię Prawosławną  pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli (gm. Michałowo).   12 marca 2019 r. nastąpił odbiór ukończonych w 2018 r.  prac budowlanych.

Cerkiew jest jedną z nielicznych świątyń w województwie podlaskim, które wykazują znaczne podobieństwo i analogie z cerkwiami typu łemkowskiego rozprzestrzenionymi na Podkarpaciu, Ukrainie i wschodniej Polsce.