Odbiór prac konserwatorskich i restauratorskich w Bakałarzewie

Bakałarzewo to niewielka miejscowość położona w powiecie suwalskim. Region ten jest znany ze swojego pięknego krajobrazu, licznych jezior i lasów. Suwalszczyzna to również obszar o bogatej historii i kulturze.

W miejscu gdzie obecnie znajduje się kościół parafialny, kiedyś mieściły się trzy drewniane świątynie. Obecny kościół wybudowano w 1936 r, staraniem dwóch księży: Juliana Łosiewskiego i Romualda Jałbrzykowskiego. Niestety, obiekt ten ucierpiał w trakcie wojny. Jego odbudowy dokonano w 1951 r., w 1989 r. odbudowano także dwie wieże i przykryto je hełmami.

W ostatnim czasie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie zakończyła prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na pełnej konserwacji rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego. Co ciekawe, rzeźba ta prawdopodobnie pochodzi z pierwotnego wyposażenia późnorenesansowego ołtarza głównego fundacji Mikołaja Wolskiego.

Przeprowadzone prace polegały m.in. na: dokładnym oczyszczeniu powierzchni oryginalnej polichromii z przemalowań, wzmocnieniu struktury drewna, uzupełnieniu ubytków oraz rekonstrukcji rzeźbiarskiej. Na realizację tego zadania Parafia otrzymała dofinansowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 15 000 zł.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji z 1990 r. Z kolei rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego widnieje w rejestrze zabytków od 2010 r.