Odbiór prac konserwatorskich w Dobrzyniewie Kościelnym

  Zakończyły się prace konserwatorskie i restauratorskie przy ławach kolatorskich i ambonie w kościele parafialnym pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym.

Obejmowały m.in. dezynsekcję drewna, oczyszczenie polichromii oraz wykonanie rekonstrukcji złoceń złotem płatkowym. Prace konserwatorskie i restauratorskie pozwoliły zabezpieczyć i utrwalić substancję zabytków oraz zahamować proces ich destrukcji.

Przyczyniły się także do wyeksponowania wartości artystycznych i estetycznych zabytków: neogotyckiej ambony, powstałej po 1912 roku oraz barokowych ław kotlarskich z drugiej połowy XVIII wieku.

fot. WUOZ w Białymstoku