Odbiór prac konserwatorskich w Rygałówce

Zakończyły się prace konserwatorskie przy obrazie Świętej Trójcy z kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce.

W ostatnim czasie pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku dokonali odbioru II etapu przedmiotowych prac, polegających na wykonaniu uzupełnień ubytków i przetarć warstwy malarskiej.

Obraz Św. Trójcy został namalowany techniką olejną, na płótnie, o wymiarach 290 x 178 cm. Boga Ojca i Chrystusa ukazano w postawie siedzącej. W dolnej części przedstawienia widnieje cherubin unoszący się na trzech parach skrzydeł. Postać Boga Ojca została ukazana po prawej stronie obrazu, prawą ręką błogosławi, w lewej opartej na niewielkiej kuli, trzyma złociste berło. Po lewej stronie obrazu widzimy postać Chrystusa, w prawej ręce przytrzymuje jasno brązowy krzyż, zaś lewą, otwartą dłoń kieruje ku dołowi. Pomiędzy postaciami, w górnej części obrazu, widoczna Gołębica symbolizująca Ducha Świętego.

Obraz Trójcy Świętej stanowi cenny przykład sztuki cerkiewnej. Obiekt stanowi wyposażenie dawnej cerkwi prawosławnej, obecnie kościoła rzymskokatolickiego pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce. Zarówno świątynia jak i przedmiotowy obraz świadcząc o stosunkach narodowościowych i religijnych Podlasia,  należą do ważnych elementów kulturowych województwa podlaskiego – wskazano w decyzji wpisu do rejestru zabytków kościoła parafialnego w Rygałówce.

Obraz Świętej Trójcy został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 2008 roku, zaś dawna cerkiew prawosławna, obecnie kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce został objęty najwyższą ochroną konserwatorską w 1996 roku.

W 2022 roku Parafia otrzymała dotację ze środków Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 30 000 zł,  przeznaczoną na konserwację i renowację przedmiotowego obrazu.