Odbiór prac konserwatorskich w Surażu

Zakończono prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych tj. ołtarzu bocznym pw. Matki Bożej Ostrobramskiej, ambonie oraz tabernakulum z ołtarza głównego znajdujących się w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Surażu.

W ramach założeń programu prac konserwatorskich wykonano między innymi następujące czynności przy zabytkach: usunięto przemalowania, uzupełniono brakujące fragmenty drewna oraz dokonano impregnacji, nałożono nowe grunty i zrekonstruowano partie złocone.

Wnętrze nowo wzniesionego, w latach 1874-1876 kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Surażu zostało wyposażone w ciągu pierwszego dziesięciolecia od konsekracji, w jednorodny stylowo zespół ołtarzy, ambonę, konfesjonały, szafy, ławki oraz obrazy i rzeźby ocalałe z nieistniejącego kościoła strawionego w pożarze. Trzy obiekty poddane konserwacji zostały wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 2012 r.

Neogotycki ołtarz boczny pochodzi z IV ćw. XIX w. W polu głównym przedstawia obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, namalowany farbą olejną na płótnie oraz ujęty w złocistą ramę. Świętą ukazano w pozłacanej sukni oraz koronie na tle z czerwonego aksamitu. Natomiast w polu szczytu środkowego umieszczono obraz Św. Kazimierza.

Drewnianą ambonę w formie łodzi żaglowej ozdobiono rzeźbą gołębicy symbolizującą Ducha Świętego, kotwicą z liną, siecią z rybami, masztem oraz żaglem. Została zawieszona na ścianie prezbiterium.

Neogotyckie tabernakulum również powstało w IV ćw. XIX w., znajduje się w ołtarzu głównym świątyni. Składa się z szafki – cyborium oraz tronu wystawienia. Szafka prostopadłościenna jest zamykana 2-skrzydłowymi drzwiczkami zdobionymi motywem kielicha z Hostią. Na narożnikach szafki, pod profilowanym gzymsem wieńczącym, został wkomponowany stylizowany ornament akantowy. Szafka i tron wystawienia zostały ujęte skrzydłami bocznymi, które ozdobiono płycinami.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Surażu otrzymała w 2022 r. dotacje PWKZ w wysokości 15 000 zł przeznaczoną na konserwację tabernakulum z ołtarza głównego oraz 40 000 zł na konserwację ołtarza bocznego.