ODBIÓR PRAC KONSERWATORSKICH W SZTABINIE

W parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie zakończyły się prace konserwatorskie. Pracownicy WUOZ odebrali prace ceglanego detalu architektonicznego wnętrza świątyni. Wartość dotacji PWKZ to 80 tys. zł. 

Na rok 2019 przyznane zostały 52 dotacje przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obiektom sakralnym ale też i świeckim. Trwają odbiory prac, dotąd prace konserwatorskie zakończyły się w 19 obiektach.

Kościół parafialny w Sztabinie do Podlaskiego Rejestru Zabytków został wpisany w 1989 r. Świątynia została wzniesiona w 1910 r. z użyciem form neogotyckich. Kościół jest murowany z cegły, przykryty dwu- i jednospadowymi dachami, od południa ujęty dwiema wieżami o różniących się kształtach. Dwunawowy korpus o układzie bazylikowym połączony z transeptem i poligonalnie zamknięte prezbiterium z obejściem tworzą plan w kształcie krzyża łacińskiego. Wnętrze kościoła ma bogaty wystrój architektoniczny. Obiekt jest cennym przykładem neogotyckiej architektury sakralnej.