Odbiór prac w Białowieży

W ostatnim czasie dokonano odbioru robót budowlanych przy budynku głównym Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży.

Odbiór robót budowlanych dotyczył prac związanych ze zmianą pokrycia dachowego.

Budynek wybudowano w 1927 roku w stylu dworkowym dla nowopowstałego nadleśnictwa „Jagiellońskie”. Jest to obiekt murowany z cegły, tynkowany, parterowy, nakryty niskim dachem dwuspadowym, z czterokolumnowym portykiem od frontu i portykiem kolumnowo – filarowym od strony południowej. W okresie 1939-1941 obiekt był zajmowany przez Rosjan, następnie przez Niemców. Po 1945 r. leśniczówka została przejęta przez WOP, pełniła funkcję placówki ochrony pogranicza. W 1990 roku została zwrócona nadleśnictwu.

W 1991 roku przedmiotowy budynek został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego, wchodzi w skład zespołu budynków dawnego nadleśnictwa Jegiellońskiego pochodzącego z 1927 r.

Osada dawnego Nadleśnictwa Jagiellońskiego jest unikalnym i integralnym składnikiem krajobrazu kulturowego Puszczy Białowieskiej. Do zespołu budynków nadleśnictwa należą dwa budynki mieszkalne, wozownia ze stodołą, stajnia oraz stodoła ze spichlerzem i oborą pochodzące z lat dwudziestych XX w. Obiekty te potwierdzają unikalność zespołu oraz ich unikalne walory historyczne – odnosi się do decyzji o wpisie do rejestru zespołu budynków nadleśnictwa prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.