Odbiór prac w Dobrzyniewie Kościelnym

Trwają roboty budowlane polegające na remoncie i termomodernizacji kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym.

W ostatnim czasie pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku dokonali odbioru części robót objętych pozwoleniem konserwatorskim, tj. wieży, zarówno w części tynkowanej, jak i ceglanej.

Zakres prac remontowych kościoła obejmuje m.in. następujące zadania: remont ścian elewacyjnych kościoła, remont więźby dachowej z impregnacją i wzmocnieniem, likwidację pęknięć, renowację istniejących drzwi zewnętrznych i okien, wzmocnienie sklepienia oraz termomodernizację.

Jak wskazuje dokumentacja konserwatorska w latach 1905-1910 na miejscu poprzednich, drewnianych świątyń w Dobrzyniewie Kościelnym, powstał obecny murowany kościół. Obiekt wybudowano według projektu architekta Romualda Samotyi-Lenczewskiego. Wraz z kościołem wzniesiono kostnicę, mur kościelny i dom parafialny na placu przykościelnym. Świątynię konsekrowano w 1947 roku przez ks. Romualda Jałbrzykowskiego abp wileńskiego. Tuż przed II wojną światową na polecenie ks. Franciszka Ratyńskiego otynkowano wieżę. W latach 60. XX w. malarz Józef Wyrzyński wykonał polichromię we wnętrzu kościoła. W latach 1984-1986 ks. Józef Zubowski przeprowadził kapitalny remont. W okresie tym prowadzono prace przy naprawie dachu, elewacji i wieży. W latach 2009-2014 zmieniono pokrycie dachu świątyni.

Obecny murowany kościół parafialny p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz przykościelna kostnica objęte są najwyższą ochroną konserwatorską. Prowadzone od 2019 r. prace przy kościele współfinasowane są z dotacji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2022 roku Parafia otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł na remont dzwonnicy przedmiotowego kościoła parafialnego – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.