Odbiór prac w Fastach

Adam Musiuk – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z pracownikami urzędu dokonał odbioru części prac przy zabytku, jakim jest cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.

Odbiór dotyczył wymiany pokrycia dachowego na kopułach nad korpusem nawowym.

W ostatnich latach właściciel zabytku przeprowadził szereg prac przy tym obiekcie, dotyczyły one zarówno elewacji, jak i wnętrza.

Pierwszą cerkiew w Fastach zbudowano najprawdopodobniej po 1533 r., kiedy to Aleksander Chodkiewicz przekazał miejscowe dobra monasterowi w Supraślu. Obecną świątynię wzniesiono w 1875 r.

Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków na mocy decyzji z 1979 r. oraz 1983 r.