Odbiór prac w Janowie

Zakończono prace prowadzone na części elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Janowie. Dotyczyły one m.in. naprawy i renowacji cokołów, wątku ceglanego i stolarki okiennej.

Powstanie kościoła w Janowie wiąże się z działalnością stolnika Wielkiego Księstwa Litewskiego Jerzego Stanisława Sapiehy. W 1725 r. żona Jerzego Sapiehy, Teodora, zbudowała na rynku janowskim drewniany kościół pw. Św. Jerzego. W pierwszej połowie XIX w. we wnętrzu świątyni znajdowały się trzy ołtarze, kościół był również wyposażony m.in. w ambonę, konfesjonał czy chrzcielnicę. Pomimo troski ze strony proboszcza i parafian świątynia wymagała remontu oraz rozbudowy.

Projekt budowy kościoła zyskał aprobatę władz w 1899 r. Prace nadzorowali ks. proboszcz Izydor Cybulski oraz inż. Wacław Chrościcki z Grodna. Budowa zakończyła się w 1904 r., zaś w roku kolejnym kościół został konsekrowany przez biskupa wileńskiego Edwarda Roppa.

W czasie I wojny światowej świątynia została dotkliwe uszkodzona. Pracami naprawczymi kierował ks. Stanisław Szyroki, ówczesny proboszcz. Dokonano naprawy wieży i dachu, podjęto również działania mające na celu upiększenie świątyni. Podczas II wojny światowej wycofujące się wojsko niemieckie oszczędziło kościół. Po wojnie przeprowadzono remont elewacji i dachu, uzupełniono ubytki ceglane oraz odrestaurowano organistówkę i plebanię.

Kościół w Janowie reprezentuje typ „katedr wiejskich”, budowanych w początkach XX w. na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Obiekt prezentuje duże wartości artystyczne i historyczne. We wnętrzu świątyni wykonano dekorację techniką sgraffito, widoczną m.in. na sklepieniu nawy głównej i transeptu oraz dekorację techniką al fresco rozpowszechnioną przez artystów renesansu i baroku – wskazuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Decyzją z dnia 02.06.2011 roku kościół rzymskokatolicki p.w. Św. Jerzego w Janowie został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

W 2022 roku Parafia otrzymała dotację ze środków budżetu PWKZ w wysokości 80 000 zł na remont elewacji zachodniej budynku kościoła parafialnego.