Odbiór prac w Sokółce

W ostatnim czasie pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku dokonali odbioru prac konserwatorskich elewacji frontowej oraz robót budowlanych pozostałych elewacji i wnętrza kamienicy położonej przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy fasady kamienicy z oficyną wpisanej do rejestru zabytków decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2011 r. Na podstawie wydanego, odrębnego pozwolenia konserwatorskiego w pozostałej części budynku oraz przy murze z przejazdem bramnym toczyły się roboty budowlane. Dodatkowo, budynek zmienił swoje przeznaczenie. W jego wnętrzu mieścić się będzie centrum wspierania organizacji pozarządowych.

Z uwagi, iż kamienica ta stanowi jeden z najstarszych, zabytkowych budynków w Sokółce wszelkie prace przy zabytku prowadzono pod nadzorem Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków.

Usytuowany w centrum miasta obiekt powstał na przełomie XVIII/XIX w., stanowi przykład murowanego budownictwa mieszkalnego. Wartość artystyczna kamienicy wyraża się m.in. w reprezentacyjnej elewacji południowo-wschodniej. O wartościach artystycznych kamienicy decyduje również proporcjonalna niezmieniona w swej formie bryła, zwieńczona czterospadowym dachem, z wyodrębnionym dwukondygnacyjnym aneksem przy północno-wschodniej ścianie, zwieńczonym dachem trzyspadowym. Kamienica ma charakter unikalny również pod względem wartości historycznych.

Co ciekawe, podczas prac dotyczących elewacji frontowej kamienicy doszło do odsłonięcia oryginalnych boni pierwszej kondygnacji, pochodzących z pierwszej fazy chronologicznej. Jak wynika z analizy zawartej w dokumentacji, powstałej w trakcie wykonywanych prac, bonie te zostały zatarte tynkiem, nowe zaś wycięto w oryginalnym, najstarszym tynku w innych miejscach. Czynności te miały miejsce w drugiej fazie chronologicznej, jeszcze w XIX w., na co wskazuje zastosowany rodzaj tynku – wapienno-piaskowy, podobny w teksturze i kolorze do tynku oryginalnego – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.