Odbiór prac w Dubinach

Pracownicy WUOZ w Białymstoku dokonali częściowego odbioru prac objętych pozwoleniem konserwatorskim, mowa o remoncie schodów zewnętrznych prowadzących zarówno do wejścia głównego, jak i wejść bocznych cerkwi p.w. Zaśnięcia NMP w Dubinach. W ramach przedmiotowej inwestycji dokonano również odbioru remontu stolarki drzwiowej w wejściu głównym, prowadzącym do świątyni.

Na początku XVIII wieku wieś Dubiny wchodziła w skład parafii Nowoberezowskiej. O istnieniu w miejscowości drewnianej cerkwi informuje zapis z wizyty dekanalnej z 1784 r. Pierwotna świątynia znajdowała się około 15 m na wschód od zbudowanej w 1898 r. kaplicy – grobowca Bazylewskich. Cerkiew ta w 1873 r. została przeniesiona do wsi Rogacze. Do budowy nowej, murowanej świątyni p.w. Zaśnięcia NMP przystąpiono po otrzymaniu placu od właściciela dworu dubińskiego, Klimańskiego. Kamień węgielny poświęcono 15 sierpnia 1867 r., zaś poświęcenie cerkwi nastąpiło 23 listopada 1872 r. W 1900 r. świątynię ogrodzono parkanem z kamienia. Po I wojnie światowej w Dubinach funkcjonowała filia parafii Nowoberezowskiej. Obecnie jest to samodzielna parafia prawosławna.

Cerkiew parafialna została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 2011 roku. Jest to obiekt murowany z cegły ceramicznej, otynkowany, posadowiony na wysokim, otynkowanym fundamencie. W budynku znajdują się trzy wejścia: frontowe od zachodu, poprzedzone półkolistymi schodami i dwa boczne w elewacjach północnej i południowej, poprzedzone schodami ujętymi w balustrady w formie ścianek.

Przedmiotowa cerkiew parafialna jest przykładem popularnego w II poł. XIX w. na obszarze zaboru rosyjskiego typu cerkwi trójdzielnej, o wyraźnie zaakcentowanych poszczególnych członach. Stanowi dobry przykład architektury cerkiewnej w tzw. stylu rusko-bizantyjskim z elementami nawiązującymi do wzorców klasycystycznych – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

W 2022 roku Parafia Prawosławna Zaśnięcia NMP w Dubinach otrzymała dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 20 000 zł przeznaczoną na remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym oraz wejściach bocznych do cerkwi.