Odbiór robót budowlanych w Fastach – cerkiew cmentarna

W dniu 17 października 2022 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku dokonali odbioru części robót budowlanych przeprowadzonych przy cerkwi cmentarnej pw. Św. Michała Archanioła w Fastach, wpisanej do rejestru zabytków w 2003 roku.

Przedmiotowy odbiór dotyczył części robót objętych pozwoleniem konserwatorskim, prace polegały m.in. na wymianie szalówki.

Cerkiew cmentarną wzniesiono w latach 1893-1895, na czynnym już wówczas cmentarzu grzebalnym, usytuowanym na wzgórzu, w pobliżu linii kolejowej. Obiekt jest przykładem XIX-wiecznego drewnianego budownictwa sakralnego charakterystycznego dla regionu Podlasia. Swoją archaiczną i prostą formą nawiązuje do najstarszych, jednonawowych świątyń prawosławnych o zwartej, prostopadłościennej bryle przykrytej dwuspadowym dachem, kryjącej nawę i część kapłańską.

W świątyni zachowała się oryginalna stolarka okienna, są to okna o prostokątnym wykroju zakończonym odcinkowo, jednoskrzydłowe, 8-kwaterowe. Natomiast we wnętrzu znajduje się architektoniczny, 7-osiowy, XIX-wieczny ikonostas opracowany z użyciem kanelowanych kolumn korynckich i pilastrów oraz profilowanych gzymsów.

W 2022 roku Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach otrzymała dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 25 000 zł, przeznaczoną na remont przedmiotowej cerkwi pw. Św. Michała Archanioła.