Odbiór robót budowlanych wieży ciśnień w Nurcu Stacja

7.09.2021 roku nastąpił odbiór robót budowlanych budynku wieży ciśnień w zespole dworca kolejowego w Nurcu-Stacja, gm. Nurzec Stacja.

Prace remontowe zakładały odtworzenie substancji pierwotnej. Przede wszystkim wymianę pokrycia dachowego z uzupełnieniem spróchniałej więźby, odtworzenie szalunku i ornamentu laubzegowego, odtworzenie okien w świetliku, stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w ceglanym murze, wykucie dawniej istniejących małych otworów. We wnętrzu dokonano ekspozycji rur na poziomie fundamentów, odtworzenia koloru ścian, naprawy  podestu oraz uzupełnienia deskowania. Do nowych elementów należą schody i posadzka – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Wieża ciśnień została zbudowana na początku XX w. podczas budowy stacji. Projekt architektoniczny jest typowy dla tego rodzaju obiektów wznoszonych w tym okresie. Standaryzacja miała na celu obniżyć koszty, które należałoby przeznaczyć na prace projektowe oraz ujednolicić obiekty kolejowe znajdujące się na liniach kolejowych Imperium Rosyjskiego. Obiekt powstał ok. 6 km od wsi Nurzec. Jego lokalizacja była najprawdopodobniej spowodowana własnością państwową terenów, na których powstała wieża, dzięki czemu realizacja budynku została obniżona o koszty wywłaszczeń.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.08.2003 r. zespół dworca kolejowego w miejscowości Nurzec Stacja, w tym budynki dworca kolejowego oraz wieży ciśnień wpisano do rejestru zabytków województwa podlaskiego.