Odbiór Supraśl

W dniu 30.12.2021 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków dokonała częściowego odbioru prac związanych z konserwacją ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Supraślu oraz odbioru robót budowlanych kostnicy znajdującej się przy wspomnianym kościele.

Jak wskazuje program prac konserwatorskich kolejny etap prac przy zabytkowym ołtarzu zakładał uzupełnienie ubytków podłoża pod polichromią, złocenia i srebrzenia oraz rekonstrukcję lub restaurację złoceń i srebrzeń w wybranych technikach dostosowanych do oryginalnych.

Elementy ołtarza poddane konserwacji.

Ołtarz główny posiada formę architektoniczną. Mensę prostopadłościenną udekorowano malowanymi płycinami kwadratowymi z rozetkami akantowymi pośrodku.  W polu środkowym ołtarza – obraz, nad belkowaniem widoczna gloria – z sercem gorejącym, przebitym sztyletem. Na osiach bocznych ołtarza znajdują się wąskie, wydłużone płyciny, w polu każdej z nich nałożono ornament w postaci wici rozwiniętego akantu, nad każdą wicią widoczna jest uskrzydlona główka aniołka. Po bokach retabulum umieszczono figury Najświętszej Marii Panny oraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Od 2004 roku ołtarz znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.

Czas budowy kostnicy nie jest do końca znany. Najprawdopodobniej powstała wraz z pierwszą fazą budowy kościoła, usytuowana w narożniku ogrodzenia. Jest obiektem murowanym z kamieni i cegły, otynkowana oraz pokryta blachą. Budynek charakteryzuje się trójkątnym szczytem, obszernym, dwuskrzydłowym wejściem. Kostnica została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1998 roku.

Świątynia pw. Świętej Trójcy w Supraślu jest cenionym miejscem kultu religijnego na terenie województwa podlaskiego. Zarówno neobarokowy ołtarz główny w kościele parafialnym, przejawiający głównie wartości artystyczne, jak i przedmiotowa kostnica, znajdująca się koło kościoła, należą do niezwykle ważnych elementów wyposażenia kościelnego oraz założenia przestrzennego terenu przy świątyni  – podkreśla prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.