ODNOWIONE APARTAMENTY KRÓLEWSKIE W PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU

To nowa przestrzeń w zabytkowym Pałacu Branickich w Białymstoku. Dawne apartamenty królewskie zostały odtworzone z udziałem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie źródeł archiwalnych i konsultacji historycznych. 

fot. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Odtworzone zostały białe drewniane boazerie ze złotymi listewkami. Ściany pokryto tkaniną z adamaszku w kolorze karmazynowym, tkaninę zaprojektowano na wzór XVIII-wiecznej. Zrekonstruowany został także kominek. Co ciekawe, w trakcie prowadzonych prac, w niszy piecowej z początku XVIII wieku, znaleziono fragment posadzki, na której stał piec.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, którego siedziba mieści się w Pałacu Branickich, w odnowionej sali utworzył Aula Nobilium poświęconą Absolwentom i Przyjaciołom UMB.

Podczas uroczystego otwarcia sali, prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków podkreśliła, że Pałac jest zadbany, a uczelnia wnosi swój ważny wkład w opiekę nad tym zabytkiem. Przypomniała, że w ciągu trzech ostatnich lat wydano trzynaście pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie różnych prac przy tym obiekcie. Oceniła, że udało się uczelni wypełnić założenia polityki konserwatorskiej łączenia starego z nowym.

Relacje z wydarzenia: