ODNOWIONE RZEŹBY W OGRODZIE BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU

Kilkanaście rzeźb ustawionych w głównej alei w salonie Ogrodu Branickich w Białymstoku zostało odnowionych. Wczoraj (30.06), prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaakceptowała prowadzone prace i dokonała ich odbioru.

Prace konserwatorskie prowadzone były przy 18 kamiennych rzeźbach, wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Wszystkie zostały oczyszczone, umyte i zdezynfekowane. Przy niektórych konieczne było uzupełnienie pęknięć i ubytków.

Rzeźby ustawione są w alei głównej salonu ogrodowego w Ogrodzie Branickich w Białymstoku. Duża część z nich powstała w II połowie XVIII wieku i jest dziełem Jana Chryzostoma Redlera, kilka z nich to kopie wykonane w latach 50. XX wieku.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Odnowione zostały m.in. rzeźby: Bachus (poł. XVIII w.), Flora (poł. XVIII w.), Diana z psem (poł. XVIII w.), Apollo (1954 r.), dwa sfinksy (poł. XVIII w.) i osiem wazonów.

Białostocki Ogród Branickich uważany jest za jeden z najważniejszych i najlepiej rewaloryzowanych ogrodów barokowych w Polsce. Systematyczne czyszczenie i renowacja znajdujących się w nim rzeźb pozwoli zachować je w dobrym stanie i cieszyć oczy zwiedzających.