Oględziny alei zabytkowej w Posejnelach

W dniu 16 maja 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków poddała oględzinom aleję w Posejnelach.

Aleja w Posejnelach

Przedmiotowa aleja jest historycznie związana z rodziną Szyryńskich. Powstała wraz z reorganizacją siedliska rodziny, które miało miejsce po pożarze w 1928 roku. Jej inicjatorem był Piotr Szyryński – postać niezwykle zasłużona dla regionu Sejnneńszczyzny. W 1917 roku założył w Posejnelach Szkołę Polską. W grudniu 1918 r. został wybrany na wójta gminy Berżniki. To właśnie z jego inicjatywy wybudowano szkoły w Berżnikach i Ogrodnikach. Podczas okupacji założył komórkę Armii Krajowej, w której aktywnie działał. Za jego przyczyną konspiratorom udało się przerzucić na zachód wielu polskich lotników, radiooperatorów, którzy zasilili alianckie wojska. Julia Szyryńska brała udział w tajnym nauczaniu 15 dzieci w Posejnelach. Natomiast ich syn – Piotr junior był porucznikiem rezerwy Armii Krajowej,  w czasach okupacji był łącznikiem i przewodnikiem granicznym z Litwą i Okręgiem Wileńskim AK.

Aleja w Posejnelach przejawia przede wszystkim wartości krajobrazowe i przyrodnicze – wyznacza przebieg drogi oraz jest czytelnym znakiem przemyślanej organizacji kompozycyjnej siedliska w Posejnelach. Aleja posiada również wartości historyczne o znaczeniu lokalnym, ze względu na zasłużoną dla regionu rodzinę Szyryńskich, która trwała na straży rodowej siedziby i podtrzymywaniu polskich tradycji. W skład alei wchodzą przede wszystkim lipy, ale także kasztanowce, dęby, klony zwyczajne oraz jawor. Najstarszy z dębów oszacowano na wiek ok. 120 lat, zaś pięć najstarszych lip na około 100 lat. Drzewa te tworzą tzw. „szkielet”. Aleja o charakterze naturalistycznym stanowi ważny element krajobrazu kulturowego regionu – odnosi się w decyzji o wpisie do rejestru prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. Przedmiotowa aleja została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego w dniu 29.11.2021 roku.