Oględziny Domu Turka – przyszłej siedziby Instytutu Pileckiego oraz Muzeum Obławy Augustowskiej

W dniu 18.02.2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wizytowała zabytek w Augustowie zwany Domem Turka.

Podczas wizyty szczegółowym oględzinom poddano zabytek będący własnością Instytutu Pileckiego. W trakcie oględzin omówiono kwestie związane z zaplanowanymi pracami budowlanymi i konserwatorskimi w przedmiotowym zabytku. Budynek od 2011 roku znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.

Niniejsza kamienica czynszowa przy ul. 3 Maja w Augustowie powstała w 1900 r. Czas powstania potwierdza również jej rusko-imperialny styl. Projektantem obiektu był ówczesny architekt powiatowy Włodzimierz Ślósarski. Od lipca 2021 roku Dom Turka jest własnością Instytutu Pileckiego, który planuje gruntowny remont zabytku, poprzedzony inwentaryzacją oraz m.in. badaniami archeologicznymi. Działania te mają na celu  dostosowanie budynku do wymogów muzeum i instytutu badawczego. Co uznać należy za bardzo istotne, będzie tam także miejsce pamięci poświęcone ofiarom Obławy Augustowskiej –  informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ.

Nazwa budynku „Dom Turka” pochodzi od międzywojennego użytkownika kamienicy, prowadzącego w tym miejscu cukiernię – Bośniaka Kiamila Takosza.

Historia kamienicy jest ściśle związana z wydarzeniami, które miały miejsce w lipcu 1945 roku określanymi jako tzw. Obława Augustowska. Oddziały Armii Czerwonej wspomagane przez UB i WP przeprowadziły akację pacyfikacyjną obejmującą teren powiatu augustowskiego i jego okolic, skierowaną wobec podejrzanych o kontakty z Armią Krajową.

W dniu 15 października 2021 roku po raz pierwszy od lat teren wokół zabytku został otwarty dla zwiedzających. Na terenie obiektu zainstalowano wystawę „Lipcowi. Twarze ofiar Obławy Augustowskiej”. Podlaska Konserwator Zabytków (13.10.2021 r.) wzięła udział w jej oficjalnym uroczystym otwarciu.