Oględziny kościoła pw. Św. Rocha w Białymstoku

W dniu 27 kwietnia 2022 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku przeprowadzili planowaną kontrolę stanu zachowania zabytku, jakim jest Bazylika Mniejsza Św. Rocha w Białymstoku.

Podczas kontroli dokonano szczegółowej weryfikacji formalności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji zabezpieczających obiekt oraz zweryfikowano stan faktyczny zachowania fundamentów i ścian budynku, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wnętrza świątyni.

Powstanie kościoła pod wezwaniem św. Rocha jest ściśle związane z jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski jakim było odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Świątynia świadczyła o wdzięczności parafian za wolność Ojczyzny.

Kościół wybudowano w latach 1927-1946, dzięki współpracy księdza Adama Abramowicza – proboszcza parafii oraz profesora Oskara Sosnowskiego – warszawskiego architekta. Obiekt powstał w stylu modernistyczno-ekspresjonistycznym na planie ośmioboku, który składa się z trzech stopniowo narastających brył. Pierwsza tworzy zasadniczy plan świątyni, drugą i trzecią stanowią ośmioboczne parawanowe attyki.

W pracach nad świątynią brał również udział inż. arch. Stanisław Bukowski, który kierował pracami przy zagospodarowaniu świątyni, zaprojektował także ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne: Matki Bożej Różańcowej i Świętego Antoniego Padewskiego.

W 1975 roku kościół parafialny pw. Chrystusa Króla i Św. Rocha wraz z ogrodzeniem i otaczającym go terem został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego, zaś 10 grudnia 2018 roku rozporządzeniem Prezydenta RP został uznany za Pomnik Historii.

W 2021 roku Parafia pw. Św. Rocha w Białymstoku otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 80 000 zł na renowację zabytkowych organów piszczałkowych.