Wizytacja w Sztabinie

W dniu 28.09.2021r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku oraz Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski przeprowadzili oględziny kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Sztabinie.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – PWKZ, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Ks. Krzysztof Bronakowski -proboszcz Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Sztabinie.

W wizytacji również uczestniczyli proboszcz parafii ks. Krzysztof Bronakowski oraz Wójt Gminy Sztabin Jarosław Karp.

Oględziny dotyczyły remontu małej wieży, prac konserwatorskich ceglanego detalu architektonicznego wnętrza kościoła, polichromowanych służek kapiteli filarów przy zabytku oraz konserwacji ołtarza głównego – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

W 1780 roku biskup wileński pozwolił na budowę kościoła, najprawdopodobniej na miejscu cerkwi unickiej. Murowany kościół p.w. św. Jakuba zbudowano w 1910 roku staraniem ks. J. Rółkowskiego, zaś konsekrowano 11.09.1910 roku przez biskupa A. Karasia.

Budynek wzniesiono w stylu neogotyckim z charakterystycznym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Dach pokryto blachą, natomiast posadzki we wnętrzu kościoła wyłożono kamiennymi płytkami. Podłoga na chórze muzycznym pozostała drewniana. W czasie I i II wojny światowej obiekt został zniszczony w wyniku bombardowań. Po wojnie prace remontowe przeprowadził ks. proboszcz Czesław Wilkowski.

W skład wyposażenia kościoła wchodzą: neogotycka ambona, ozdobiona sześcioma, wyrzeźbionymi figurami, ołtarz główny z dużym krucyfiksem oraz dwiema figurami świętych z prawej i lewej strony. Świątynia posiada dwa ołtarze boczne: jeden z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, drugi z obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 1989 roku neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba w Sztabinie znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.

W 2019 roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotacje na wykonanie prac konserwatorskich ceglanego detalu architektonicznego wnętrza kościoła w wysokości 80 000 zł. W 2021 roku parafia otrzymała dotacje w kwocie 60 000 zł przeznaczoną na konserwację ołtarza głównego.

Następnie prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz wizytowała Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie, gdzie zapoznała się w wystawą gminnych pamiątek.